Specialist for shipping

Wat we doen

Wat we doen

SEOC Limited levert een breed dienstenpakket aan bedrijven in de maritieme sector. Een kernactiviteit van SEOC Limited is het scheepsmanagement met o.a.:

Transporten over water

 • Nationaal
 • Internationaal

Technisch management

 • Begeleiding bij reparatie
 • Begeleiding bij nieuwbouw
 • Onderhoud

Financieel management

 • Participatie
 • Beheren en verzorgen van kasgelden
 • Subsidieaanvragen
 • Financieringen
 • Administratie
 • Verzekeringen
 • Fiscaal en juridische advies
 • Afwikkeling haven en kanaalgelden
 • Oprichting en begeleiding van firma’s

Crew management

 • Crew
 • Opleidingen
 • Stages
 • Proviandering
 • Medische keuringen

Safety management

 • Veiligheidsadvies
 • Veiligheidsinspecties
 • Risico-inventarisatie
 • ISO begeleidingen