Specialist for shipping

Kim Jestesmy

Kim Jestesmy

SEOC Limited jest firmą założoną w roku 2009 której celem, jest zarządzanie załogą w transporcie morskim, jak równiez w żegludze sródlądowej.
SEOC Limited zyskuje na elastycznej i efektywnej organizacji, przez współpracę z międzynarodowymi firmami i ma na celu:
Korzystać z tego doświadczenia w kolegialny sposób, z wszystkimi przedsiębiorstwami zajmującymi się żeglugą na poziomie międzynarodowym
SEOC Limited jest największym przedsiębiorstwem tego rodzaju i ściśle współpracuje z wyspecjalizowanymi firmami w całej Europie.